Kontakt!

 

Hvis du vil leie lokaler og ev. ordne servering selv, ringer du:


Vaktmester (Gunnar Hanshus):

9956814

e-post: kjella@online.no


Bankgiro: 42120423236


Hvis du vil ha mat og ev. pynting ordnet, ringer du:
Foss Selskapsmat: Tlf: 72850627 e-post: lfoss2@online.no
Storstuu Winsnes. Tlf. 72435447, storstuu@winsnes.info


Eller andre etter deres ønske!

Vi har ikke bundet oss opp mot å bruke bestemte leverandører.

 

Styreformann: Gunnar Hanshus 99568142

 

 


Sist oppdatert: 08.10.12