Hjem

  Fasiliteter

  Kontakt

  Priser

 

 

 

 

ARRANGEMENT PÅ BEDEHUSET VED

Gauldal kristne Fellesskap, GKF, Høsten 2023

Dato

Kl.

               Arrangement 
Søndag 10.sept 17.00 Brutte Lenker
Lørdag 16 sept 17.00 Evangeliesenteret med Trond Eriksen
Torsdag 21 sept 19.00 Misjonsbefalingen
Onsdag 27 sept 19.00 Gunilla og Johan Sigvardsson deltar
Søndag 1 okt 17.00 1oo-årsjubileum Hovin bedehus


Hovinkoret og Inger Britt Røberg deltar
Søndag 15 okt 17.00 Jørgen Reinertsen deltar
Torsdag 2 nov 19.00 Møte med Henning Gustavsen
Fredag 3 nov 19.00 Møte med Henning Gustavsen
Lørdag 4 nov 17.00 Møte med Henning Gustavsen
Søndag 19 nov 13.00 Menighetsmøte
Søndag 19.00 17.00 Møte med Kjell Sandmo
Søndag 10 des 17.00 Adventsfest. Laila Falk deltar
Lørdag 14 jan 17.00 Nyttårsfest

 

Du ønskes varmt velkommen til alle arrangement!


Arr: GKF. Leder Kjell Sandmo, mob. 92260536
                 Gunnar Hanshus, mob. 99568142

Vipps: 603587.  Kontonr: 42120423236  Bønnemøter på huset

Onsdager kl 18.00

Vi deler Guds Ord, bønn og lovsang.

kveldsmat etter møtet. Kontakt: Gunnar Hanshus, mob. 99568142

K

   
  Små-Grupper

  

   Mandager kl 19.00

    Det inviteres til å være med i Samtalegrupper på 6-9 personer.

   Vi har bibellesning, samtaler om livet, bønn og enkel servering.

   Datoer. 18.sept, 2.okt, 16.okt, 30.okt, 13.nov og 27.nov

   Kontakt: Gunnar Hanshus, mob. 99568142

 

  

  JENTEKVELDER

  Jenter og damer i alle aldre er velkommen på HUSET torsdager kl. 17.30 -21.00

   Sosialt, Undervisning og samtale. Lovsang og forbønn.

   foreløpig tar alle med matpakke.
   Datoer: 28. sept. 19. okt. 09. nov. 23. nov                                                                            

   Mer infonmasjon på facebook: «Jentekvelder Hovin»
   Akkurat DU er hjertelig velkommen!
   Spørsmål? Kontakt:  Leder Elin Iversen mob. 48026169
                                       Tone Lodgaard, mob. 92057089

                                       Siv Ingr Vårly, mob. 91121841
                                       Gunvor Sandmo, mob. 92223346

  

    Det tas forbehold om endringer.
 

    Gave til GKF: Vipps 603587 kontonr: 4212 04 23236
Vaktmester: Gunnar Hanshus, mob. 99568142
Sist oppdatert: 09.02.23